Contact

Aansprakelijkheid


Deze website biedt aan de klanten en andere relaties van Zarro Dutch Quality Boats informatie over haar producten en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Zarro Dutch Quality Boats niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van onze websites. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Zarro Dutch Quality Boats behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Voor meer informatie over aankoop, garantie en voorwaarden neem contact op met info@zarro.nl.  

Copyright


De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Zarro Dutch Quality Boats. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Zarro Dutch Quality Boats is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Privacy statement


Zarro Dutch Quality Boats respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.